plen

Krótka historia

 „LASER” to akronim od angielskich słów Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Po informację na temat zasady działania lasera, jego budowy i charakterystyki poszczególnych typów laserów odsyłam do zakładki LASERY

W medycynie stosowane są różne lasery, które możemy podzielić według tzw. ośrodka czynnego na:

a/ lasery, w których ośrodkiem czynnym jest gaz (są to lasery helowo-neonowe i na dwutlenku węgla),

b/ lasery w których ośrodkiem czynnym jest plazma (laser argonowy),

c/ lasery z płynnym ośrodkiem czynnym,

d/ lasery ze stałym ośrodkiem czynnym.

Najbardziej reprezentatywnym spośród laserów o stałym ośrodku czynnym jest neodymowy na YAG-u (Nd:YAG) oraz lasery półprzewodnikowe.

Słowo HILT to akronim od angielskich słów: High Intensity Laser Therapy (co można tłumaczyć jako laseroterapia o wysokim natężeniu energii).

Hilterapia® jest opatentowanym sposobem leczenia rehabilitacyjnego opartym na laserach neodymowo-itrowo-glinowych. Używane są dwa urządzenia do HILTerapii: Laser Hiro 1.0 i Hiro 3.0.

W mojej praktyce stosuję laser HIRO 3.0.

HILTerapia® uzyskała aprobatę FDA (Food and Drug Administration, USA). Aby ją uzyskać trzeba przedstawić rzetelne prace naukowe dokumentujące pozytywne wyniki terapii.

Cechami, które odróżniają HILTerapię od tradycyjnych metod laseroterapii są:

a/ Znaczna głębokość penetracji tkanek. Długość fali światła lasra Nd:YAG (1064 nm) sprawia, że nie jest ono pochłaniane przez różne substancje zawarte w komórkach i tkankach (zwane chromatoforami) w takim stopniu, jak w innych laserach. O ile światło laserów diodowych czy rubinowych penetruje najczęściej tylko do około 3 cm od powierzchni skóry, o tyle HIRO 3.0 dociera od 6 do 10 cm w zależności od postury pacjenta.

b/ Wzrost skuteczności z powodu możliwości wywołania efektu biologicznego nawet w głęboko położonych tkankach.

c/ duże bezpieczeństwo leczenia. Do wywołania efektów leczniczych laserów trzeba zastosować odpowiednio dużą energię. Jej zwiększanie jest jednak ograniczone skutkami ubocznymi w postaci powstawania dużej ilości ciepła co skutkuje zniszczeniem termicznym tkanek. W laserze HIRO 3.0 zastosowano trzy moduły aplikacji fali światła czerwonego o długości 1064 nm. Pierwszy to moduł ciągły, drugi tzw. przerywany (fala o tej samej energii podawana w sposób przerywany) i trzeci to tzw. moduł pulsacyjny (fala o szybko narastającej energii z bardzo wysoka energią szczytową osiąganą w bardzo krótkim czasie, tzw. impulsacja promienia) Powoduje to, że w głąb tkanek dostarczana jest odpowiednio wysoka energia, ale oddziaływuje ona przez tak krótki czas, że nie wywołuje kumulacji ciepła i związanych z nią uszkodzeń termicznych.

 

projekt: mmc, wykonanie: jw web